Usługi geodezyjne ARTGEO - Otmuchów

Zajmujemy się wykonywaniem map do celów projektowych, tyczeniem, inwentaryzacją powykonawczą, obsługą geodezyjną przy opracowaniu dokumentacji projektowej. Do współpracy zapraszamy zarówno klientów indywidualnych, jak i firmy projektowe oraz przedsiębiorstwa budowlane. Zapewniamy szeroką ofertę prac geodezyjnych.

Kompas na planie terenu

Mapy do celów
projektowych

Zapewniamy wykonanie map do celów projektowych, które sporządzamy dla obiektów wymagających uzyskania pozwolenia na budowę.

Geodeta dokonujący pomiaru

Tyczenie budynków lub uzbrojenia terenu

Oferujemy usytuowanie w terenie planowanych inwestycji budowlanych – projektowanych budynków oraz sieci uzbrojenia terenu.

Geodeta na placu budowy

Inwentaryzacja
powykonawcza

Po zakończeniu budowy zapewniamy wykonanie pomiarów geodezyjnych niezbędnych do przeprowadzenia odbioru obiektu budowlanego.

Cyrkiel i długopis na planie działek

Obsługa geodezyjna przy realizacji inwestycji budowlanej

Oferujemy kompleksową obsługę geodezyjną inwestycji mieszkaniowych, drogowych i mostowych, przemysłowych oraz użyteczności publicznej.

plan granicy działek

Obsługa geodezyjna przy opracowaniu dokumentacji projektowej

Zapewniamy opracowanie numerycznego modelu terenu, wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej i innych szczegółowych pomiarów.

Aparat gedeozyjny

Okresowe i kontrolne pomiary geodezyjne

Wykonujemy pomiary kontrolne m.in. pionowości oraz geometrii budynków oraz geometrii konstrukcji stalowych i urządzeń przemysłowych.

Kompleksowe usługi geodezyjne i kartograficzne

Pracownia Geodezyjna Artgeo

mgr inż. Artur Turski

Mamy Państwu do zaoferowania szeroki zakres usług geodezyjnych. Zatrudniamy wykwalifikowanych i doświadczonych geodetów, którzy wszystkie powierzone im zlecenia realizują zgodnie z obowiązującymi wymogami, przy uwzględnieniu indywidualnych preferencji klientów.

 

Niwelator laserowy