Obsługa geodezyjna przy opracowaniu dokumentacji projektowej

Wykonujemy mapy do celów projektowych w wersji analogowej, a także mapy do celów projektowych w wersji numerycznej w formacie .dwg, .dxf, .dgn. Oferujemy pomiary i opracowanie numerycznego modelu terenu, inwentaryzacje architektoniczno-budowlane oraz inne szczegółowe pomiary inwentaryzacje.

Plan granic działek

 

Kompleksowe usługi geodezyjne i kartograficzne