Okresowe i kontrolne pomiary geodezyjne

Wykonujemy:

  • pomiary objętości mas ziemnych, hałd i składowisk materiałów sypkich
  • pomiary pionowości obiektów
  • pomiary przemieszczeń i odkształceń obiektów budowlanych oraz gruntu
  • pomiary geometrii budynków i budowli
  • pomiary geometrii suwnic, konstrukcji stalowych oraz maszyn i urządzeń przemysłowych

 

Aparat geodezyjny