Tyczenie budynków, budowli lub uzbrojenia terenu

Na etapie poprzedzającym rozpoczęcie prac budowlanych oferujemy wyznaczanie w terenie położenia projektowanych obiektów oraz sieci uzbrojenia terenu. Z użyciem specjalistycznych narzędzi wytyczamy osie konstrukcyjne budynków, rozmieszczając je w terenie zgodnie z projektem budowlanym. Wytyczając sieci uzbrojenia terenu, stabilizujemy w terenie charakterystyczne punkty przebiegu sieci, takie jak: studnie, włazy, załamania i trójniki oraz ich kolizje z istniejącymi sieciami podziemnymi. Wszystkie czynności wytyczenia odnotowujemy w dzienniku budowy.

 

Geodeta dokonujący pomiarów

 

Kompleksowe usługi geodezyjne i kartograficzne