Inwentaryzacja powykonawcza

Wykonujemy pomiary geodezyjne po zakończeniu budowy, konieczne do przeprowadzenia odbioru zrealizowanego obiektu. Inwentaryzację powykonawczą obowiązkową dla wszystkich obiektów wykonanych na podstawie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia przeprowadzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami - w terminie do 30 dni od zakończenia robót budowlanych, a w przypadku podziemnych elementów sieci uzbrojenia – przed ich zakopaniem. Złożenie dokumentacji sporządzonej na podstawie przeprowadzonej przez nas inwentaryzacji stanowi końcowy etap poprzedzający uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektów.

 

Geodeta na placu budowy

 

Kompleksowe usługi geodezyjne i kartograficzne