Obsługa geodezyjna przy realizacji inwestycji budowlanej

Zapewniamy geodezyjną obsługę inwestycji mieszkaniowych i usługowych, drogowych i mostowych, przemysłowych oraz użyteczności publicznej. Oferujemy zakładanie osnowy realizacyjnej i reperów roboczych. Wykonujemy pomiary oraz obliczenia objętości robót ziemnych, pomiary przy realizacji prac geologicznych i geotechnicznych, konstrukcji żelbetowych i stalowych, a także przy pracach budowlano-montażowych maszyn, urządzeń i konstrukcji. Zajmujemy się tyczeniem i inwentaryzacją sieci uzbrojenia terenu oraz urządzeń infrastruktury technicznej. Mierzymy powierzchnie oraz kubatury.

 

Cyrkiel i długopis na planie działek